Tillfälliga konstutställningar 2 juni-30 september

Artnetco

Memories 2017

Samlingsutställningar med svenska, estniska och ungerska konstnärer i Estniska huset och Konstmuseet samt i spårvagnarna från Tallinn och Norrköping. www.artnetco.eu

KasemaaErikssonEngblomFrykholm

 

Thage Nordholm (1927-1990) Önlogen

Landskap och porträtt

"Det är med landskap som med människor- det tar lång tid att bli bekant." I Thage Nordholms ord kan man ana något av den vånda han ofta kände inför sina motiv. Landskapet var komplicerat - idyll och dramatik på samma gång. Det gällde inte att avbilda det ögat såg,utan att förmedla en känsla - landskapets själ... 
På samma sätt var det när Thage målade porträtt. Det handlade inte om att avbilda en människas ansikte utan om att skildra något bortom det synliga - själens landskap om man så vill. Och det gjorde Thage på ett mästerligt sätt. Det var aldrig insmickrande, ofta ömsint och med humor. 

Thage 2 comp

 

Margareta Sörlin  Värdshuset, öv.

Gobelänger - när allt hänger på en tråd. 

Under de senaste 20 åren har Margareta Sörlin ägnat sig åt bildvävning. Hon väver på en upprättstående gobelängvävstol, utan slagbom eller trampor. Med fingrarna plockas tråd för tråd och garnet läggs in för hand. Tekniken är långsam och tålamodsprövande, men samtidigt njutningsfull och meditativ. Varje väv har tagit upp emot ett år att färdigställa.

Varpen består av grovt lin och inslaget av ullgarn, som täcker varpen helt. En del av garnerna är spunna och färgade för hand.

Motiven utgår från snabba förnimmelser; ett synintryck, en tanke eller känsla. Vissa bilder är djupdykningar i naturens färgbad, i synnerhet på hösten. Inspirationen kommer från kopplingen mellan den konkreta världen, uppfattad via den ofattbart lilla världen i våra hjärnor – och den ogripbart stora; vårt expanderande universum.

Margareta arbetar som psykolog men är också utbildad lärare i Bild-och Form. Hon ägnar en stor del av sin tid till gobelängvävning.

Förhoppningen är att hos betraktaren väcka ett ögonblick av delad nyfikenhet. www.margaretasorlin.com

 Sörlin compSörlin 3 compSörlin 2 comp

 

Nils Gunnar Johansson(1912-1996) Önlogen, öv.

Minnesutställning

Nils Gunnar Johanssons främsta signum var  hans skildring av ljuset. Det är ljust i dubbel bemärkelse, eftersom konstnären skildrade helst livets ljusa sidor, utan falsk idyll. Han hade en sällsynt förmåga att framhäva det vackra i vardagen, i detaljer som man annars inte lägger märke till.

 

 

 

Extra information