Anders Åberg in memoriam

Anders Åberg in memoriam 

 ladda ned

 And it’s a hard rain’s a’gonna fall. Bob Dylan.

 

En modig människa har lämnat oss

Vi sörjer Anders Åberg, 16 April 1945 – 23 Januari 2018, konstnär, målare, träskulptör, humanistisk samhällsdebattör och vän.

Få  samtidskonstnärer har berört och fortsätter beröra så många människor med sin konst i så många offentligt utsmyckade miljöer - ett stort antal skolor och kommunhus, sjukhus, Arlanda, Solna tunnelbanestation och Mannaminne.

Anders Åbergs banbrytande betydelse för utvecklingen av svenskt museiliv är vida känd.

Genom skapandet av konstnärligt utformade museimiljöer man kan gå in i  - Land du välsignade, Västerbottens länsmuseum, Stockholms stadsmuseum Etnografiska museet, Arbetets museum - fick han en påverkan för utformningen av svenska museer för all framtid.

Ständigt verksam var Anders Åberg mitt uppe i arbetet med att bygga ett nytt världskonstmuseum och skulpturpark i anslutning till Mannaminne.

Det blir ett väldigt stort tomrum efter Anders Åbergs röst och person.

Kvar finns Anders Åbergs konst, som kommer att fortsätta omsluta många generationer med sitt varma, humoristiska, upproriska tilltal, och fortsätta ge framtiden inspiration om vad modiga människor kan göra, för världen och för varandra, “ för vi har ju bara det här korta livet”.

Begravning ägde rum i Nordingrå kyrka 16 februari kl 14.

Anders Åbergs minnesfond, Mannaminnes vänner

BG. 867-0044, swish 123 313 19 19

 

The storms are raging on the rolling sea

And on the highways of regret

The winds of change are blowing wild and free
You ain't seen nothing like me yet. 

Bob Dylan

 

Karin Skoglund, Stiftelsen Mannaminne