Leaderprojektet

Leaderprojektet på Mannaminne


Mannaminnes Leaderprojekt fram till 2020

Konst och kulturarv i Höga Kusten – tillgänglighet och hållbarhet


Barnen – Berättandet – Bevarandet


Dessa är våra tre ledord i det projekt vi genomför på Mannaminne.
KULTUR OCH NÄRINGAR HÖGA KUSTEN/ MANNAMINNE

I Höga Kusten-området finns ett stort antal konstnärer och intressanta kulturarv. Mannaminne, skapad av Anders och Barbro Åberg, är ett av de största besöksmålen inom Höga Kusten-området. Stiftelsen Mannaminne vill nu att besökare i ännu högre grad upptäcker och utforskar den konst och det kulturarv som finns i Höga Kusten-området.

Mannaminne är en slags levande by där det alltid finns spännande saker att upptäcka. Det gäller inte bara det som alltid finns här utan också konserter, barnaktiviteter, tillfälliga utställningar, föreläsningar och festivaler anordnas. Syftet är att Mannaminne ska fortsätta att utvecklas på detta sätt och bevaras för framtiden. Som gemensamhetsanläggning/knutpunkt/nav – kärt barn har många namn - ska många konstnärer och kulturarbetare kunna använda anläggningen för aktiviteter och som skyltfönster för den egna verksamheten.

För att öka synlighet för konst och kulturarv i Höga Kusten kommer Mannaminne att skapa olika kanaler och platser för information och historieberättande.

Genom samverkan med lokala kulturarbetare och pedagoger inom konst och konsthantverk, samt skolan, vill Mannaminne utveckla fasta aktiviteter för barn och unga i Barnens Hus och Sagobyn, och visionen är att detta på sikt ska kunna ske året om.

Stiftelsen Mannaminne

Häggvik 109, 870 30 Nordingrå

+46 (0)613 20290

kontakt@mannaminne.se

© Copyright 2018 Mannaminne