Bibliothek

Biblioteket


Biblioteket innehåller böcker och samlingar om konst, kultur, musik, teknik, stavkyrkor, geografi och vetenskap. Det är donerat från flera personer, bl.a.


Olaf Myhre, samlingar om och dokumentation av stavkyrkor


Anders Åberg, samlingar om konst, kultur, geografi och vetenskap.


Asle Bjerkan, samlingar om konst och kultur.


Thage Nordholm, samlingar kring konst och kultur


Izzy Youngs Folklore Centrum. Läs mer om Izzy Young här,

https://en.wikipedia.org/wiki/Izzy_Young


Om du vill få tillgång till Biblioteket så kan du höra av dig till oss.


Bibliothek
Die Bibliothek enthält Bücher und Sammlungen zu Kunst, Kultur, Musik, Technologie, Stabkirchen, Geographie und Wissenschaft. Es wird von mehreren Personen gespendet, darunter
Olaf Myhre, Sammlungen und Dokumentationen von Stabkirchen
Anders Åberg, Sammlungen über Kunst, Kultur, Geographie und Wissenschaft.
Asle Bjerkan, Sammlungen über Kunst und Kultur.
Thage Nordholm, Sammlungen über Kunst und Kultur
Izzy Youngs Folklorezentrum. Lesen Sie hier mehr über Izzy Young,
https://en.wikipedia.org/wiki/Izzy_Young
Wenn Sie auf die Bibliothek zugreifen möchten, können Sie uns kontaktieren.