Land Du Välsignade

Land Du Välsignade


I logen från Ulvvik finns Anders Åbergs utställning Land du välsignade.


Den var en  vandringsutställning som startade 1973 och beställdes av den statliga myndigheten Riksutställningar i samarbete med Nordiska museet.


Utställningen handlade om industrialismens genombrott i
Sverige 1850-1915, arbetarnas miljöer och folkrörelsernas framväxt.


Stiftelsen har fått medel från Riksantikvarieämbetet för att renovera denna och detta arbeta kommer att fortgå under 2021.