Leaderprojektet

Leaderprojektet på Mannaminne

Mannaminnes Leaderprojekt genomförs fram till 31 dec 2020.

Konst och kulturarv i Höga Kusten - tillgänglighet och hållbarhet.


Barnen - Berättandet - Bevarandet


Dessa är våra tre ledord i det projekt vi genomför på Mannaminne.

KULTUR OCH NÄRINGAR HÖGA KUSTEN/MANNAMINNE

I Höga Kusten-området finns ett stort antal konstnärer och intressanta kulturarv.

Mannaminne, skapad av Anders och Barbro Åberg, är ett av de största besöksmålen inom Höga Kusten-området. Stiftselsen Mannaminne vill nu att besökare i ännu högre grad upptäcker och utforskar den konst och det kulturarv som finns i Höga Kusten-området.


Mannaminne är en slags levande by där det alltid finns spännande saker att upptäcka. Det gäller inte bara det som alltid finns här utan också konserter, barnaktiviteter, tillfälliga utställningar, föreläsningar och festivaler anordnas. Syftet är att Mannaminne ska fortsätta att utvecklas på detta sätt och bevaras för framtiden.

Som gemensamhetsanläggning/knutpunkt/nav - kärt barn har många namn - ska många konstnärer och kulturarbetare kunna använda anläggningen för aktiviteter och som skyltfönster för den egna verksamheten.


För att öka synlighet för konst och kulturarv i Höga Kusten kommer Mannaminne att skapa olika kanaler och platser för information och historieberättande.

Genom samverkan med lokala kulturarbetare och pedagoger inom konst och konsthantverk, samt skolan, vill Mannaminne uitveckla fasta aktiviteter för barn och unga i Barnens Hus och Sagobyn, och visionen är att detta på sikt ska kunne ske året om.