Biblioteket

Biblioteket


Biblioteket innehåller böcker och samlingar om konst, kultur, musik, teknik, stavkyrkor, geografi och vetenskap. Det är donerat från flera personer, bl.a.


Olaf Myhre, samlingar om och dokumentation av stavkyrkor


Anders Åberg, samlingar om konst, kultur, geografi och vetenskap.


Asle Bjerkan, samlingar om konst och kultur.


Thage Nordholm, samlingar kring konst och kultur


Och nytt för 2019 blir samlingar kring svensk folkmusik som är donerade av Izzy Youngs Folklore Centrum. Läs mer om Izzy Young här, www.izzyyoung.se.


Om du vill få tillgång till Biblioteket så kan du höra av dig till oss.