Mannaminnes Museer

Mannaminnes museer


Mannaminne är inte ett museum. Det är flera!


Här kan du besöka Kustmuseum, Konstmuseum, Dragspelshuset, Jordbruksmuseum, Norska huset, Teknikmuseet, Världsarvsmuseet, Jordglobens Hus, Spårvagnar, Lok, Bilar, Båtar, Ungerska huset, eller varför inte Bo Anders Öbergs fantastiska Byråkratimuseum. Allt ingår i entrépriset!


Listan av intressanta saker kan göras lång och här finns allt detta inom ett litet område i hjärtat av Höga Kusten.


Kring 50 byggnader finns på Mannaminne och det är nästan ofattbart att det inte fanns någonting bebyggt på den här skogsbacken innan år 1980.


Det första museet som kom till var Kustmuseet år 1989, därefter Jordbruksmuseet år 1990. Därefter har det celldelats om och om igen.

Karta över området

Museum

Vad ska ses?

Byggnadens ursprung

Kustmuseum

En historisk inblick i den viktiga fiske- och sågverksindustrin i bygden.

Befintlig ladugård som är restaurerad

Jordbruksmusem

En resa i jordbrukets historiskt viktiga roll.

Salberg, Nordingrå

Konstmuseum

Permantenta och tillfälliga konstutställningar.

Näsänget, Nordingrå

Teknikmuseum

Historisk industriell tid. Volvobilar, Trabant, Messerschmidt m.m.

Platsbyggt lösvirkeshus

Byråkratimuseum - det enda i sitt slag!

Nämn ordet byråkrati och de flesta suckar tungt. Men inte Bo-Anders Öberg. Han startade ett museum för att visa på motsatsen.

– Det är byråkratin som byggt Sverige, säger han. På hyllorna trängs portföljer i alla dess modeller med räknemaskiner från anno dazumal och annan teknisk utrustning som använts i administrationen.

Finns i Teknikhuset

Dragspelshuset & S/S Strömkarlen

Ett unikt museum för dragspelets historia, Kramfors Dragspelsklubb.

Platsbyggt med S/S Strömkarlen som mall

Norgehuset

Norges historia under Andra Världskriget samt relationen mellan Sverige och Norge.

Tröndelag fylke, Norge

Ungerska huset

En inblick i det enkla livet i en bondgård i Ungern.

Somogy, Ungern

Jordglobens hus

Visar att vår jord är liten och ska omfamnas. Se Anders Åbergs imponerande egensnidade jordglob i trä. Notera även cykelfrälste Anders maskineri för jordens rotation!

Platsbyggt lösvirkeshus

Världsarvshuset


Platsbyggt lösvikeshus

Land du Välsignade - logen

Kliv in i Anders Åbergs klassiska konstutställning för Riksutställningar från 1971.

Ulvvik, Nordingrå

Estniska huset

Estnisk timringskontruktion. ASEA-spårvagnen som rullade i Estland.

Viljandi, Estland

Spårvagnsmuseum


Platsbyggt lösvirkeshus
Rundlogen


Järsta, Härnösand

Mammuten i Blå paviljongen